A projektről

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Göcsej-Zala mente Leader Egyesület
működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-39-8-17
kódszámú, Térségi Mobil Digitális Érték- és Élménytár létrehozása című felhívás. 

Támogatott: Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata.

Projekt azonosító:3007993575
Projekt címe:„Térségi Digitális Érték- és Élménytár kialakítása Zala-völgye térségben”

A projekt bemutatása

A pályázatban Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata 14 partner település kiemelkedő, helyi jelentőségű épületeinek, egyedi alkotásainak szellemi és néprajzi értékeinek digitális értéktárát hozta létre.

Az épített értékek összegyűjtésében a települések önkormányzatai és a civil szervezetek valamint a lakosság is tevékenyen részt vett. Itt négy tevékenység valósult meg. Egyrészt a fellelt épített értékek leírása, bemutatása hiteles forrásokból, másrészt ezek nagyfelbontású fényképek formájában történő archiválása. A honlap településenként kapott egy-egy lapfület, ott találhatóak a leírások illetve a fényképek. A harmadik látványos elem minden településről egy-egy 16 oldalas kiadvány, amely némi helyi történelmet valamint az épített, szellemi és néprajzi értékeket is bemutatja. Készült településenként egy videó film is, amely bemutatja az adott helység értékeit. Ezek a felvételek szintén megtalálhatóak a településenként említett lapfüleken.

A szellemi értékek felderítése komoly kutató munkát igényelt. Itt is hiteles forrásokból kerültek összeállításra a leírások.

A néprajzi értékek összegyűjtése volt a legnagyobb feladat. Több szakaszban valósult meg a kutató és feldolgozó munka a 14 település vonatkozásában.

I.rész: Korábbi néprajzi gyűjtések felkutatása

A magyar szellemi és tárgyi néprajz eddig megjelent, írásos,/kézirati, levéltári, sajtó, kotta egyéb publikációk / valamint fotó, film, dokumentációjának felkutatása képezi a Digitális Értéktár létrehozásának az alapját.

A kutatási terület tematikájának rendszerében könnyebben tájékozódhatunk.

Tematikák:

  • Jeles napok szokásai: Jeles napok azok a napok, melyekhez állandó szokás, vagy babonás hiedelem fűződik. A jeles napok a népi ősi tapasztalatának és az egyházi év liturgiájának ötvözetéből alakultak ki.

A népszokások közösségi magatartás és cselekvésmód, olyan viselkedési mód, melynek a közösség tagjai alávetik magukat, mert megfelel az élő kulturális hagyományoknak. A népszokások egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia. A vallásos hit konzerválja a néphitet is. A vallásosságban élő ember, aki az örökkévalóságot hirdeti, a változatlanságot, az tiszteli a hagyományokat. Ezért élnek sokáig a hagyományok, szokások, ott, ahol erős a vallási kötődés.

A néphit legtovább él az egyszerű emberek körében, akik nap, mint nap gyakorolják a hagyományokat, szokásokat.

  • Tavaszi ünnepek: Gergely napja, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, Fekete vasárnap, Virágvasárnap, Nagyhét, Húsvét, Április elseje, Szent György nap, Május, Orbán napja, Áldozócsütörtök, Pünkösd
  • Nyári ünnepek: Medárd, Péter Pál napja, Vid napja, Jakab és Anna napja, Lőrinc nap, István király napja
  • Őszi ünnepek: Mihály napja, Mindszent napja, Márton, Katalin napja, András naphoz
  • Téli ünnepek: Luca napja, Karácsony, Szilveszter napja, Újév napja, Vízkereszt, háromkirályok napja, Farsang, Hamvazószerda napja, Gyertyaszentelő Mária, Pál napja
  • Népzenekutatás: népzene gyűjtésnek alapvető eleme a helyszíni kutatás, azaz a zenei emlékek ismerőinek felkeresése, velük személyes kapcsolat kialakítása, a hangzó anyag rögzítése. De a jó gyűjtőmunka nem merül ki ebben. A népzenegyűjtéshez hozzátartozik a megfelelő kutatóhely kiválasztása, a jellemző dallamanyag felkutatása, kísérő adatok leírása, a felvétel megfelelő technikai megvalósítása és a gyűjtés teljes anyagának előkészítése a későbbi tudományos vizsgálatokhoz. A népzenegyűjtőnek megfelelő zeneelméleti és néprajzi ismeretekkel kell rendelkeznie, hogy a hangzó anyag jellemző vonásait feltárhassa, híven lejegyezhesse.
  • Személy monográfiák: Önálló dolgozat, szakmai írásmű, amely egy tudományos kérdést minden szempontból, kimerítően, egységbe foglalva tárgyal.

II. rész: Gyűjtött anyagok feldolgozása, új gyűjtések szervezése

Felgyűjtött néprajzi értékek digitális kiállításokon való bemutatása.

  • Ismeretlen adatközlők felkutatása: Olyan gyűjtők felkutatása, akinek munkássága eddig nem volt ismert, nem publikálták gyűjtéseit, segíteni őket megismerni
  • Népzenei gyűjtések rendszerezése: Begyűjtött népzenei értékek rendszerezése, közzététele
  • A felgyűjtött néprajzi értékek publikálása a közös honlapon: A gyűjtött értékek rendszerezése, összeállítása, digitalizálása, közzététele.

A néprajzi értékek gyűjtésének eredményei a következők lettek csak nagyvonalakban:

Adatbázisokban sikerült hangzóanyagot, népdal kottákat is találni szinte valamennyi településről. Különböző kiadványokban szintén korábbi gyűjtések kerültek elő. Sikerült a településeken idős embereket találni, akik hajlandóak voltak részt venni a néprajzi gyűjtésben, tulajdonképpen 3-4 órás beszélgetések keretében. Ebből a tevékenységből 40 órányi beszélgetés került rögzítésre, amelyből elkészült a honlapon a gyűjtések lapfül. A gyűjtések alkalmával Polgári eredetű társastáncokat is bemutattak az idős adatközlők, illetve szokásokat meséltek el.