Keménfa

Keménfa fekvése

Keménfa Zala megye északi részén – Zala és Vas megye határának közelében- a megyeszékhely Zalaegerszegtől 20 km-re nyugatra, Körmendtől 22 km-re délre, Zalalövőtől 5 km-re keletre fekszik. A település a Zala folyó jobb partján, 150-200 méter magas észak-déli irányú dombok tövében fekszik. Keménfa gyönyörű természeti környezetben, Göcsej, (Göcsejhez tartozik) az Őrség és a Hetés tájegységek találkozásánál található.

Története, történelmi utalások

A település madártávlatból

Keménfa első írásos említése 1371-ből való, Kemenfalau vagy Kemenfaua névalakban. A kemény közszóból származó személynévvel azonos. A Kemény családok közti birtokvita alapján feltételezhető, hogy a falu a Kemény családról kapta a nevét. A török hódoltság alatt elnéptelenedett a falu, még 1720-ban is lakatlan volt. A XVIII. század derekán újra benépesült. 1778-ban a püspöki vizitációról szóló jelentésben mint Keménfa praedium szerepelt, mely Salomvár filiája; birtokosa a nemes Vizi család és a Horváth család; lélekszáma 134 fő, katolikus vallású volt.

1900-ban 196-an, 1941-ben 286-an éltek itt. 1962-ben érte el a legnagyobb lélekszámot a község, akkor meghaladta a lakosság a 300 főt. 1936-ban létesült a Római Katolikus Elemi Népiskola.

A megújult Faluház

A falu határában található Tompa és Keresztúr mezővárosok helye. A község keleti oldalán található Dózsa – hegy a történelmi kutatások szerint Dózsa György ott tartózkodásának emlékeként kapta a nevét.

A község lakosságának döntő többsége mindig mezőgazdasággal foglalkozott. A két háború között a fiatalok nagy része idénymunkát vállalt, többen pedig a helyi uradalmak majorjaiban dolgoztak. A háború után a földeket kiosztották. 1960 – ban alakult meg a termelőszövetkezet. A Tsz kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodott, a faluban munkanélküli nem volt.

A mindössze 88 lelkes falu a 86-os főút mentén lévő domb másik oldalán bújik meg a völgyben, de Keménfa egyáltalán nem elzárt világ. Portái, telkei tágasak, a táj, az észak-déli fekvésű, 150-200 méter magas dombjaival, a völgyekben futó patakokkal mesebeli.

Keménfa szinte még érintetlen természeti környezetben, a Göcsej, az Őrség és a Hetés tájegységek találkozásánál fekszik, gazdag történeti háttérrel, hiszen határában két, a török időkben elpusztult település, Tompa és Keresztúr is létezett. Ezek voltát ma is őrzik a dűlőnevek.

Régi ház új köntösben

A környék érintetlensége abból adódik, hogy a Zalaegerszeg – Zalalövő út mellett húzódó Zala – völgye, valamint a Teskánd, Csonkahegyhát, Pórszombat útvonal, illetve a pórszombati elágazás és a Zalalövő közötti út határolta háromszögben nincsenek települések.A falu fölé magasodik Dózsa- hegy, ahonnan belátni a Zala völgyét. Közvetlenül a fák alatt a szomszédos Salomvár szélső házai is látszanak, a Zalán túl Zalacséb, a táj ellenkező szélén a völgyhíd impozáns szalagja szalad át a folyó fűzekkel szegélyezett medre, illetve rétje fölött, majd Zalalövő házainak sokasága villantja arcát a tavaszi napsütésben. A hegy haragos zöld búzatáblájában egy fehér kőkereszt magasodik, mögötte, jöttünkre szarvasok ugranak meg, a vadak itt is sok kárt okoznak.

Régi, ám jó állapotú boronapince Keménfán

A kéktúra útvonal Szilvágy és Salomvár közti 18 kilométeres szakasza olyan tájon vezet át, amelyen nincsenek lakott helyek, ide nyúlik be a keménfai határ is. Az 1371-ben írásban is említett Keménfa 1922-ben épített templomot, 1936- ban iskolát, majd 1938-ban községházát. Szájkli kútjánál a reformátusok pihentek meg ötszáz évvel ezelőtt, erről nemrég film is készült Kálomisták kútja címmel.

Keménfai életkép

A millenniumra Szent Istvánnak állítottak szobrot. A dígitális értéktárban helyet kapott mind a Kálomisták kútja, mind pedig a Szabolcs Péter szobrász által készített Szent István szobor is. Az ivóvíz vezeték 1986-ban épült ki az egész településen, a kábeltévé hálózat 1992-ben készült el, a szennyvízcsatorna és a minden lakást érintő telefonhálózat 1995-ben létesült. 1999-ben gázhálózat beruházására került sor. Az egész településen elérhető a széles sávú internet. A település így teljes infrastruktúrával rendelkezik. 

Kukorica góré a faluban

Az Önkormányzat 2007. június 12-i ülésén döntött arról, hogy a közigazgatási feladatainak ellátására Zalalövő várossal köt megállapodást. A közigazgatás kezdetektől több változáson ment keresztül – 1950-ig a Salomvári Körjegyzőséghez, 1970-ig a Salomvári Tanácshoz, 1990-ig a Zalacsébi Tanácshoz tartozott. 1990-től a Salomvár székhelyű Salomvár-Keménfa közös körjegyzőséghez tartozott a falu. 2007. június 8.-án a Salomvári Testület felmondta a körjegyzőséget, így 2008. január 1-től a Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala látja el a közigazgatási feladatokat.

Épített értékei

Szent Flórián Templom

Keménfán a Szent Flórián templom az 1920-as évek elején épült közadakozásból. Az építés kezdeményezője a település két legnagyobb földbirtokosa Nagy Sándor és Pék Gyula volt, akik a fát, illetve a téglát biztosították, de a falu többi lakosa is kivette részét az építkezésből. 1922. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, a templomot felszentelték az Szent Flórián tiszteletére. A felszentelési ceremóniát Mindszenty József zalaegerszegi apát és Csoknay Ernő salomvári plébános végezte.

Szent Flórián templom
A templom belseje

Kőkeresztek

Isten dicsőségére állíttatták: Hajdu Mihály és neje Kovács Júlia 1906
Isten dicsőségére emeltette Nagy József és neje Tuboly Julianna 1906
Isten dicsőségére állították Dózsai hegybirtokosok 1872, felújítva 1986
Emeltetett az Isten dicsőségére és az 1914-18 évi világháborúban hősi halált halt Petrásovics József emlékére. Állíttatta: Petrásovics Vendel és neje Andor Mária 1936
Isten dicsőségére állíttatta Szekér Györgyné Takács Katalin 1889
I és II világháború hősi halottainak emlékműve a temetőben

Szent István szobor

Kettő méter magas, homokkő lapokkal burkolt négyzet alapú talpazatra került a lényegesen alacsonyabb szobor. Szent Istvánt a szokásos módon jelenítették meg. Kezében az országalma és a jogar, fején korona. Lengő palástot visel a szakállas, bajszos király. A szobrot 2000-ben állították, készítője Szabolcs Péter Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrász. Bronzplasztikáira jellemző az érzelmi töltést hordozó, érzékeny mintázás mód.

A szobor a szépen gondozott parkban
Szent István szobor

Kálomisták kútja

A zalai páros, Tenki Zoltán és Kása Gábor: A kálomisták útja című, 47 perces amatőr kisfilmje a IV. Savaria Filmszemle második helyén végzett, amely az ellenreformáció időszakát, az úgynevezett árvaság korát mutatja be. A dokumentumfilm ötlete Tenki Zoltán fejében született meg pár évvel ezelőtt, aki Török Zoltántól, a zalaegerszegi református gyülekezet akkori, ma már nyugállományban lévő lelkészétől hallott arról a kálomisták kútjának is nevezett forrásról, amely Keménfa térségében, a reformátusok által járt út mellett található. Az őrségi egyházmegye története című könyvben részletes leírást kapunk erről a történetről, miszerint háromszáz évvel ezelőtt a református és evangélikus gyülekezeteknek vissza kellett szolgáltatniuk a katolikus egyháznak azokat a templomokat, amelyeket még a reformáció idején szereztek meg tőlük. Ezáltal számos gyülekezet maradt templom és lelkipásztor nélkül, ezért számukra úgynevezett artikuláris helyeket jelöltek ki ahol gyakorolhatták hitüket. Ezek a helyek sokszor 60-70 km-re voltak, így például az őrségből Kustánszegre jártak a hívek. Emiatt a nagy távolság miatt csak esketésekre, keresztelőkre, nagyobb ünnepekre tudtak elmenni, s ezt Keménfa érintésével tették. Keménfa erdeiben volt egy forrás, a hívek gyakran megaludtak ott, bevárták a többieket, és reggel folytatták útjukat. Hosszas kutatói munka után sikerült csak a forrást újból fellelni Tenki Zoltánnak a Keménfaiak segítségével. Ezt hívják ma is a kálomisták kútjának. Szeretnének a forrásnál emlékhelyet kialakítani.

Kálomisták kútja, a forrás megtalálása a dokumentumfilmben

Ásatások Keménfán és környékén

Római kori villa maradványára bukkantak régészek a Szentegyházi dűlőnél. Egy középkori temető maradványait is megtalálták. Az ásatás eddig legérdekesebb lelete egy kemence maradványa a Krisztus utáni második századból. Ezt rostélyos vagy edényégető kemencének hívják.

A korongozást a kelták kezdték el, ők fejlesztették ki ezt a kemencetípust, amelyben már nagyon jó minőségben ki tudták égetni a kerámiát.

Keresztúron egy mozgó sereg bázisát képező ideiglenes erődítményt (fortaliciumot) építettek a 15. században. Ezt a Keresztúrt a mai Keménfa nyugati határában létezett Keresztúr-pusztával azonosíthatjuk. Utóbbi a helyi néphagyomány szerint valaha kulcsos város volt.

Kő templomának első okleveles említését 1345-ből ismerjük. A Zala-folyó völgye felett: a Keresztúripatakhoz közelibb lankás domboldalon épült templom körül alakíthatták ki az erődítményt, a feltárás során ennek maradványait találták meg.

https://djnaploja.wordpress.com/2018/05/02/kemenfa-keresztur/ oldalon a következő érdekességeket találjuk mindezekkel kapcsolatban: „Szatlóczki Gábor: Vár a várban c. kiváló áttekintésének köszönhetően figyeltem fel egy eddig számomra ismeretlen zalai helyszínre, a Zala és Vas megyék határvidékén létezett Keresztúrra.

Itt egy mozgó sereg bázisát képező ideiglenes erődítményt (fortaliciumot) építettek a 15. században. Alsólendvai Bánfi Pál keresztúri kapitányai, Baranyai Benedek és Hollósi Gergely Hodászon (Hegyháthodászon) és Szentpéterfalván (Hegyhátszentpéteren) követtek el bizonyos hatalmaskodásokat az Erzsébet királyné és I. Ulászló hívei közti polgárháború idején, 1442-ben (részben csak évekkel későbbi, 1446-os említésekből ismerjük az adatokat).

Ezt a Keresztúrt a mai Keménfa nyugati határában létezett Keresztúrpusztával azonosíthatjuk. Utóbbi a helyi néphagyomány szerint valaha kulcsos város volt. Kő templomának első okleveles említését 1345-ből ismerjük.

A Zala-folyó völgye felett uralkodó magaslaton épült templom körül alakíthatták ki az erődítményt (fortaliciumot):

A helyszín terepi értelemben még felderítetlen. A 10.000-es szerint a templom valószínű helyét, a domb legmagasabb pontját elbányászták. Talán a templom értékes kőanyagának elhordását követően alakult ki a térképen látható bolygatott állapot.” (1. kép)

1. kép

E kutatómunka folytatása (forrás ugyanaz az internetes oldal): „Tegnap anynyira megörültem az 1442 táján szereplő zalai, keresztúri fortaliciummal (erődítménnyel) kapcsolatos adatnak, hogy annak helyét – elhamarkodottan – lokalizálni is próbáltam egy stratégiailag elsőrendű fekvésű dombra Keménfa fölött. A zalai földrajzi nevek nem kellően pontos térképe alapján tettem ezt. Viszont Vándor László régész kollégám – egy múlt század végi, közöletlen ásatása felidézésével – szerencsére pontosította a középkori keresztúri templom fekvését. Ott nemrég is volt kisebb feltárás a zalalövői elkerülő út építése során. Tehát a templomot nem a magas domb tetején építették, hanem valahol lejjebb, a Keresztúripatakhoz közelibb lankás domboldalon. Talán valahol itt (a pontos helyet egyelőre nem ismerem!): (piros karikával jelöltem – a sárga rajzszög a tegnap tárgyalt dombtetőt jelöli!)” (2. kép)

2. kép

Szellemi értékek

Gál Sándor mesemondó

A népszokások és hagyományok legfőbb ismerője Keménfán Gaál Sándor bácsi volt, aki Dózsa-hegyen született egy 9 gyermekes család hatodik gyermekeként 1911-ben. Gyerek korában sokat járt a gulyásokkal, pásztorokkal az állatokat őrizni, s az akkor tanult verseket, köszöntőket gyakorolta, felnőtt korában az utódoknak továbbadta, illetve továbbadja. Még 90 évesen is eljárt mesedélutánokat tartani távoli községekbe is, ahová meghívták. Katonaként részt vett a felvidéki és erdélyi bevonuláson. 1936-ban megnősült, egy ideig még együtt élt szüleivel a földművelésből. 1946-tól az erdészetben dolgozott különböző munkahelyeken, de rövid idő múlva sikerült mindig Dózsa hegyre hazakerülni. Volt erdei munkás, kerületvezető erdész, végül a salomvári termelőszövetkezetben erdészeti ágazatvezető. Ismerte a határ minden mesgyéjét, szinte minden cövekét. 1945-ben a földreform során ő mérte ki mindenkinek a kapott földterületét. A néphagyomány terjesztésével 1974-ben kezdett foglalkozni. Kiránduló csoportok felkeresték Dózsa-hegyi otthonában, akiknek sokat mesélt. Ők elvitték hírét Budapestre is, így meghívást kapott a televízióba mesemondásra. Attól kezdve széles körben ismert lett, az ország különböző részeiben tartott meseórákat fiataloknak. Gál Sándor a Magyar Művészetért Kuratóriuma díját kapta meg mesemondó és Regős tudományáért. Örvendett a hírnek, de átvenni már nem tudta, 91 éves korában hunyt el. Gál Sándor több meséjének hangfelvétele elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár internetes oldalán az alábbi linken keresztül: http://mek.oszk.hu/03000/03087/mp3/index.html

Berecz András Kossuth díjas mesemondó és népdalénekes nagy tisztelője volt Sanyi bácsinak, egyik mesterének tartotta őt. A következő gondolatokat írta le Gál Sándornak címezve halálakor: „Drága Sanyi Bácsi! Mikor egyszer egyetemista ifjú hölgyeknek, uraknak meséltél, így kezdted: Salomvár- Dózsahegy jog nélküli jogásza, királyi gatyás mérnök vagyok, faluban legelső és utolsó! Hogy szerettük volna most is Tetőled hallani a tréfás bemutatkozást, és ragyogó magyarázatod: a gyengék pártján mindenki kérvényeit Te írogattad, a földet te mérted a faluban, ezért papír nélkül jogász és földmérő lettél, első voltál, mert a faluban legelőbb, 1911-ben Te születtél, és utolsó is voltál, mert utoljára, 1998-ban Te nősültél. Drága Sanyi bácsi, Te egész életedben, mindig mindenben pontos voltál! Mért ne lettél volna az, mikor hét elemivel földet mértél, s mikor szót! Ez utóbbira ugyan sokáig „nem volt szükség”, míg a fiatalok ismét ki nem csalogatták Tőled legékesebb tudományod, a mesét. A mesét, melyet deleléskor a salomvári öreg kanásztól, a hosszifuruglás Szőrös Pistától, kölökként tanultál, s most magaddal elvittél. Ki regüli a salomvári, dózsahegyi, keménfai lányokat legények kebelére? Ki fogja most elmesélni „harcos-kartársunk” tetteit, a lüttyő Jánosét: Miklós medve gatyábarázását és a vaddisznópásztorságot? Itt hagyod-e közöttünk képzeleted szülötteit, a szereplők hangszínét, a rögtönzött szavakat, az észjárást, és a zalai zamatot? Itthagyod-e a kovászt, amiből a salomvári mese újrakél? Kiáltja-e még valaki a csatatéren eszegető János dózsahegyi hangján: „Hé, emberek, ne lőjetek, itt emberek vannak!” Meséidben, ha valakit sajnáltál, megsirattad ezerszer is. Benne éltél. Ezért leptek el a látogatók, és a kórházból ezért nem akartak hazaengedni! Még a kórházban is véres kard voltál, mert vérbeli, tehát a türelmetlen szeretet is jól tűrő mókamester voltál! Meséidet, regős énekeidet több, mint félévszázadig őrizted, hogy magvait végre elvesd. Drága Sanyi bácsi, most megint helyet kell szoríts, most a Magyar Művészetért díjnak, odafenn, a padláson! Fogadd jó szívvel, azzal adjuk! Köszönjük a mesét! Nyugodj békében!

Gál Sándor gyűjteményét mutatja

Keménfa fekvése

Keménfa Zala megye északi részén – Zala és Vas megye határának közelében- a megyeszékhely Zalaegerszegtől 20 km-re nyugatra, Körmendtől 22 km-re délre, Zalalövőtől 5 km-re keletre fekszik. A település a Zala folyó jobb partján, 150-200 méter magas észak-déli irányú dombok tövében fekszik. Keménfa gyönyörű természeti környezetben, Göcsej, (Göcsejhez tartozik) az Őrség és a Hetés tájegységek találkozásánál található.

Története, történelmi utalások

A település madártávlatból

Keménfa első írásos említése 1371-ből való, Kemenfalau vagy Kemenfaua névalakban. A kemény közszóból származó személynévvel azonos. A Kemény családok közti birtokvita alapján feltételezhető, hogy a falu a Kemény családról kapta a nevét. A török hódoltság alatt elnéptelenedett a falu, még 1720-ban is lakatlan volt. A XVIII. század derekán újra benépesült. 1778-ban a püspöki vizitációról szóló jelentésben mint Keménfa praedium szerepelt, mely Salomvár filiája; birtokosa a nemes Vizi család és a Horváth család; lélekszáma 134 fő, katolikus vallású volt.

1900-ban 196-an, 1941-ben 286-an éltek itt. 1962-ben érte el a legnagyobb lélekszámot a község, akkor meghaladta a lakosság a 300 főt. 1936-ban létesült a Római Katolikus Elemi Népiskola.

A megújult Faluház

A falu határában található Tompa és Keresztúr mezővárosok helye. A község keleti oldalán található Dózsa – hegy a történelmi kutatások szerint Dózsa György ott tartózkodásának emlékeként kapta a nevét.

A község lakosságának döntő többsége mindig mezőgazdasággal foglalkozott. A két háború között a fiatalok nagy része idénymunkát vállalt, többen pedig a helyi uradalmak majorjaiban dolgoztak. A háború után a földeket kiosztották. 1960 – ban alakult meg a termelőszövetkezet. A Tsz kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodott, a faluban munkanélküli nem volt.

A mindössze 88 lelkes falu a 86-os főút mentén lévő domb másik oldalán bújik meg a völgyben, de Keménfa egyáltalán nem elzárt világ. Portái, telkei tágasak, a táj, az észak-déli fekvésű, 150-200 méter magas dombjaival, a völgyekben futó patakokkal mesebeli.

Keménfa szinte még érintetlen természeti környezetben, a Göcsej, az Őrség és a Hetés tájegységek találkozásánál fekszik, gazdag történeti háttérrel, hiszen határában két, a török időkben elpusztult település, Tompa és Keresztúr is létezett. Ezek voltát ma is őrzik a dűlőnevek.

Régi ház új köntösben

A környék érintetlensége abból adódik, hogy a Zalaegerszeg – Zalalövő út mellett húzódó Zala – völgye, valamint a Teskánd, Csonkahegyhát, Pórszombat útvonal, illetve a pórszombati elágazás és a Zalalövő közötti út határolta háromszögben nincsenek települések.A falu fölé magasodik Dózsa- hegy, ahonnan belátni a Zala völgyét. Közvetlenül a fák alatt a szomszédos Salomvár szélső házai is látszanak, a Zalán túl Zalacséb, a táj ellenkező szélén a völgyhíd impozáns szalagja szalad át a folyó fűzekkel szegélyezett medre, illetve rétje fölött, majd Zalalövő házainak sokasága villantja arcát a tavaszi napsütésben. A hegy haragos zöld búzatáblájában egy fehér kőkereszt magasodik, mögötte, jöttünkre szarvasok ugranak meg, a vadak itt is sok kárt okoznak.

Régi, ám jó állapotú boronapince Keménfán

A kéktúra útvonal Szilvágy és Salomvár közti 18 kilométeres szakasza olyan tájon vezet át, amelyen nincsenek lakott helyek, ide nyúlik be a keménfai határ is. Az 1371-ben írásban is említett Keménfa 1922-ben épített templomot, 1936- ban iskolát, majd 1938-ban községházát. Szájkli kútjánál a reformátusok pihentek meg ötszáz évvel ezelőtt, erről nemrég film is készült Kálomisták kútja címmel.

Keménfai életkép

A millenniumra Szent Istvánnak állítottak szobrot. A dígitális értéktárban helyet kapott mind a Kálomisták kútja, mind pedig a Szabolcs Péter szobrász által készített Szent István szobor is. Az ivóvíz vezeték 1986-ban épült ki az egész településen, a kábeltévé hálózat 1992-ben készült el, a szennyvízcsatorna és a minden lakást érintő telefonhálózat 1995-ben létesült. 1999-ben gázhálózat beruházására került sor. Az egész településen elérhető a széles sávú internet. A település így teljes infrastruktúrával rendelkezik. 

Kukorica góré a faluban

Az Önkormányzat 2007. június 12-i ülésén döntött arról, hogy a közigazgatási feladatainak ellátására Zalalövő várossal köt megállapodást. A közigazgatás kezdetektől több változáson ment keresztül – 1950-ig a Salomvári Körjegyzőséghez, 1970-ig a Salomvári Tanácshoz, 1990-ig a Zalacsébi Tanácshoz tartozott. 1990-től a Salomvár székhelyű Salomvár-Keménfa közös körjegyzőséghez tartozott a falu. 2007. június 8.-án a Salomvári Testület felmondta a körjegyzőséget, így 2008. január 1-től a Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala látja el a közigazgatási feladatokat.

Épített értékei

Szent Flórián Templom

Szent Flórián templom

Keménfán a Szent Flórián templom az 1920-as évek elején épült közadakozásból. Az építés kezdeményezője a település két legnagyobb földbirtokosa Nagy Sándor és Pék Gyula volt, akik a fát, illetve a téglát biztosították, de a falu többi lakosa is kivette részét az építkezésből. 1922. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, a templomot felszentelték az Szent Flórián tiszteletére. A felszentelési ceremóniát Mindszenty József zalaegerszegi apát és Csoknay Ernő salomvári plébános végezte.

A templom belseje

Kőkeresztek

Isten dicsőségére állíttatták: Hajdu Mihály és neje Kovács Júlia 1906
Isten dicsőségére emeltette Nagy József és neje Tuboly Julianna 1906
Isten dicsőségére állították Dózsai hegybirtokosok 1872, felújítva 1986
Emeltetett az Isten dicsőségére és az 1914-18 évi világháborúban hősi halált halt Petrásovics József emlékére. Állíttatta: Petrásovics Vendel és neje Andor Mária 1936
Isten dicsőségére állíttatta Szekér Györgyné Takács Katalin 1889
I és II világháború hősi halottainak emlékműve a temetőben

Szent István szobor

Kettő méter magas, homokkő lapokkal burkolt négyzet alapú talpazatra került a lényegesen alacsonyabb szobor. Szent Istvánt a szokásos módon jelenítették meg. Kezében az országalma és a jogar, fején korona. Lengő palástot visel a szakállas, bajszos király. A szobrot 2000-ben állították, készítője Szabolcs Péter Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrász. Bronzplasztikáira jellemző az érzelmi töltést hordozó, érzékeny mintázás mód.

A szobor a szépen gondozott parkban
Szent István szobor

Kálomisták kútja

Kálomisták kútja, a forrás megtalálása a dokumentumfilmben

A zalai páros, Tenki Zoltán és Kása Gábor: A kálomisták útja című, 47 perces amatőr kisfilmje a IV. Savaria Filmszemle második helyén végzett, amely az ellenreformáció időszakát, az úgynevezett árvaság korát mutatja be. A dokumentumfilm ötlete Tenki Zoltán fejében született meg pár évvel ezelőtt, aki Török Zoltántól, a zalaegerszegi református gyülekezet akkori, ma már nyugállományban lévő lelkészétől hallott arról a kálomisták kútjának is nevezett forrásról, amely Keménfa térségében, a reformátusok által járt út mellett található. Az őrségi egyházmegye története című könyvben részletes leírást kapunk erről a történetről, miszerint háromszáz évvel ezelőtt a református és evangélikus gyülekezeteknek vissza kellett szolgáltatniuk a katolikus egyháznak azokat a templomokat, amelyeket még a reformáció idején szereztek meg tőlük. Ezáltal számos gyülekezet maradt templom és lelkipásztor nélkül, ezért számukra úgynevezett artikuláris helyeket jelöltek ki ahol gyakorolhatták hitüket. Ezek a helyek sokszor 60-70 km-re voltak, így például az őrségből Kustánszegre jártak a hívek. Emiatt a nagy távolság miatt csak esketésekre, keresztelőkre, nagyobb ünnepekre tudtak elmenni, s ezt Keménfa érintésével tették. Keménfa erdeiben volt egy forrás, a hívek gyakran megaludtak ott, bevárták a többieket, és reggel folytatták útjukat. Hosszas kutatói munka után sikerült csak a forrást újból fellelni Tenki Zoltánnak a Keménfaiak segítségével. Ezt hívják ma is a kálomisták kútjának. Szeretnének a forrásnál emlékhelyet kialakítani.

Ásatások Keménfán és környékén

Római kori villa maradványára bukkantak régészek a Szentegyházi dűlőnél. Egy középkori temető maradványait is megtalálták. Az ásatás eddig legérdekesebb lelete egy kemence maradványa a Krisztus utáni második századból. Ezt rostélyos vagy edényégető kemencének hívják.

A korongozást a kelták kezdték el, ők fejlesztették ki ezt a kemencetípust, amelyben már nagyon jó minőségben ki tudták égetni a kerámiát.

Keresztúron egy mozgó sereg bázisát képező ideiglenes erődítményt (fortaliciumot) építettek a 15. században. Ezt a Keresztúrt a mai Keménfa nyugati határában létezett Keresztúr-pusztával azonosíthatjuk. Utóbbi a helyi néphagyomány szerint valaha kulcsos város volt.

Kő templomának első okleveles említését 1345-ből ismerjük. A Zala-folyó völgye felett: a Keresztúripatakhoz közelibb lankás domboldalon épült templom körül alakíthatták ki az erődítményt, a feltárás során ennek maradványait találták meg.

https://djnaploja.wordpress.com/2018/05/02/kemenfa-keresztur/ oldalon a következő érdekességeket találjuk mindezekkel kapcsolatban: „Szatlóczki Gábor: Vár a várban c. kiváló áttekintésének köszönhetően figyeltem fel egy eddig számomra ismeretlen zalai helyszínre, a Zala és Vas megyék határvidékén létezett Keresztúrra.

Itt egy mozgó sereg bázisát képező ideiglenes erődítményt (fortaliciumot) építettek a 15. században. Alsólendvai Bánfi Pál keresztúri kapitányai, Baranyai Benedek és Hollósi Gergely Hodászon (Hegyháthodászon) és Szentpéterfalván (Hegyhátszentpéteren) követtek el bizonyos hatalmaskodásokat az Erzsébet királyné és I. Ulászló hívei közti polgárháború idején, 1442-ben (részben csak évekkel későbbi, 1446-os említésekből ismerjük az adatokat).

Ezt a Keresztúrt a mai Keménfa nyugati határában létezett Keresztúrpusztával azonosíthatjuk. Utóbbi a helyi néphagyomány szerint valaha kulcsos város volt. Kő templomának első okleveles említését 1345-ből ismerjük.

A Zala-folyó völgye felett uralkodó magaslaton épült templom körül alakíthatták ki az erődítményt (fortaliciumot):

A helyszín terepi értelemben még felderítetlen. A 10.000-es szerint a templom valószínű helyét, a domb legmagasabb pontját elbányászták. Talán a templom értékes kőanyagának elhordását követően alakult ki a térképen látható bolygatott állapot.” (1. kép)

1. kép

E kutatómunka folytatása (forrás ugyanaz az internetes oldal): „Tegnap anynyira megörültem az 1442 táján szereplő zalai, keresztúri fortaliciummal (erődítménnyel) kapcsolatos adatnak, hogy annak helyét – elhamarkodottan – lokalizálni is próbáltam egy stratégiailag elsőrendű fekvésű dombra Keménfa fölött. A zalai földrajzi nevek nem kellően pontos térképe alapján tettem ezt. Viszont Vándor László régész kollégám – egy múlt század végi, közöletlen ásatása felidézésével – szerencsére pontosította a középkori keresztúri templom fekvését. Ott nemrég is volt kisebb feltárás a zalalövői elkerülő út építése során. Tehát a templomot nem a magas domb tetején építették, hanem valahol lejjebb, a Keresztúripatakhoz közelibb lankás domboldalon. Talán valahol itt (a pontos helyet egyelőre nem ismerem!): (piros karikával jelöltem – a sárga rajzszög a tegnap tárgyalt dombtetőt jelöli!)” (2. kép)

2. kép

Szellemi értékek

Gál Sándor mesemondó

A népszokások és hagyományok legfőbb ismerője Keménfán Gaál Sándor bácsi volt, aki Dózsa-hegyen született egy 9 gyermekes család hatodik gyermekeként 1911-ben. Gyerek korában sokat járt a gulyásokkal, pásztorokkal az állatokat őrizni, s az akkor tanult verseket, köszöntőket gyakorolta, felnőtt korában az utódoknak továbbadta, illetve továbbadja. Még 90 évesen is eljárt mesedélutánokat tartani távoli községekbe is, ahová meghívták. Katonaként részt vett a felvidéki és erdélyi bevonuláson. 1936-ban megnősült, egy ideig még együtt élt szüleivel a földművelésből. 1946-tól az erdészetben dolgozott különböző munkahelyeken, de rövid idő múlva sikerült mindig Dózsa hegyre hazakerülni. Volt erdei munkás, kerületvezető erdész, végül a salomvári termelőszövetkezetben erdészeti ágazatvezető. Ismerte a határ minden mesgyéjét, szinte minden cövekét. 1945-ben a földreform során ő mérte ki mindenkinek a kapott földterületét. A néphagyomány terjesztésével 1974-ben kezdett foglalkozni. Kiránduló csoportok felkeresték Dózsa-hegyi otthonában, akiknek sokat mesélt. Ők elvitték hírét Budapestre is, így meghívást kapott a televízióba mesemondásra. Attól kezdve széles körben ismert lett, az ország különböző részeiben tartott meseórákat fiataloknak. Gál Sándor a Magyar Művészetért Kuratóriuma díját kapta meg mesemondó és Regős tudományáért. Örvendett a hírnek, de átvenni már nem tudta, 91 éves korában hunyt el. Gál Sándor több meséjének hangfelvétele elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár internetes oldalán az alábbi linken keresztül: http://mek.oszk.hu/03000/03087/mp3/index.html

Berecz András Kossuth díjas mesemondó és népdalénekes nagy tisztelője volt Sanyi bácsinak, egyik mesterének tartotta őt. A következő gondolatokat írta le Gál Sándornak címezve halálakor: „Drága Sanyi Bácsi! Mikor egyszer egyetemista ifjú hölgyeknek, uraknak meséltél, így kezdted: Salomvár- Dózsahegy jog nélküli jogásza, királyi gatyás mérnök vagyok, faluban legelső és utolsó! Hogy szerettük volna most is Tetőled hallani a tréfás bemutatkozást, és ragyogó magyarázatod: a gyengék pártján mindenki kérvényeit Te írogattad, a földet te mérted a faluban, ezért papír nélkül jogász és földmérő lettél, első voltál, mert a faluban legelőbb, 1911-ben Te születtél, és utolsó is voltál, mert utoljára, 1998-ban Te nősültél. Drága Sanyi bácsi, Te egész életedben, mindig mindenben pontos voltál! Mért ne lettél volna az, mikor hét elemivel földet mértél, s mikor szót! Ez utóbbira ugyan sokáig „nem volt szükség”, míg a fiatalok ismét ki nem csalogatták Tőled legékesebb tudományod, a mesét. A mesét, melyet deleléskor a salomvári öreg kanásztól, a hosszifuruglás Szőrös Pistától, kölökként tanultál, s most magaddal elvittél. Ki regüli a salomvári, dózsahegyi, keménfai lányokat legények kebelére? Ki fogja most elmesélni „harcos-kartársunk” tetteit, a lüttyő Jánosét: Miklós medve gatyábarázását és a vaddisznópásztorságot? Itt hagyod-e közöttünk képzeleted szülötteit, a szereplők hangszínét, a rögtönzött szavakat, az észjárást, és a zalai zamatot? Itthagyod-e a kovászt, amiből a salomvári mese újrakél? Kiáltja-e még valaki a csatatéren eszegető János dózsahegyi hangján: „Hé, emberek, ne lőjetek, itt emberek vannak!” Meséidben, ha valakit sajnáltál, megsirattad ezerszer is. Benne éltél. Ezért leptek el a látogatók, és a kórházból ezért nem akartak hazaengedni! Még a kórházban is véres kard voltál, mert vérbeli, tehát a türelmetlen szeretet is jól tűrő mókamester voltál! Meséidet, regős énekeidet több, mint félévszázadig őrizted, hogy magvait végre elvesd. Drága Sanyi bácsi, most megint helyet kell szoríts, most a Magyar Művészetért díjnak, odafenn, a padláson! Fogadd jó szívvel, azzal adjuk! Köszönjük a mesét! Nyugodj békében!

Gál Sándor gyűjteményét mutatja